Algemene Kerk Besonderhede

SAAKGELASTIGDE:

Tineke Pretorius

Tel: 014 717 3897  (w)     014 717 3993 (h)

Sel: 073 156 3457

 

KASSIER /

REGISTERHOUER:

Vivienne van der Merwe

Tel: 014 717 3897 (w)

 

KOSTER

Frans Smit. 

Tel: 014 717 3897 (w)    014
715 2671 (h)

Sel: 082 362 9304

 

MUSIEKDIREKTEUR:

Pauline Theunissen  

Tel:      014 717 3351 (h)

Sel:      082 929 1901

KOMBUISTOESIGHOUER:

Ina Smit

Tel:      014 715 2671 (h)

Sel:      072 822 8088